Articole Similare

Dimineti cu parfum

Dimineti cu parfum

Dimineţile de toamnă
Cu parfum de cafea şi raze plăpânde,
Îmi scutura trupul de gânduri.

Aşa de bine mă doboară, din marea
Sinchiseală…
Că reuşeşte, sub un sonet purtat pe fugă;
În marea învălmăşeală, a paşilor pierduţi.
Să mă redea la viata-Nu cea pierdută…
Acea din dintâi, acum din nou
Reaparută plictisitor, uniform,
Binefăcător.

Parfum de dimineaţă
Ispititor la zâmbete şirete;
Incandescente.

Alexandra Gheorghe
ADMINISTRATOR
PROFIL